een beetje geschiedenis

een beetje geschiedenis

uit “Madame Simonnet en haar school 1880-2000”, auteur Armand Vermeulen

In 1880 start Mevrouw Simonnet in haar Latemse woning een vrije school die een traditionele vorming nastreeft, doch met een volkomen pluralistisch karakter.
De ideeënwereld van Mevrouw Simonnet, geboren in 1844 als Anne-Maria Vanheuverswijn, was Frans en vrijzinnig. Ze was rechtvaardig-streng maar behulpzaam-goed wanneer er nood heerste.
Toen ze de school stichtte waren het merendeel van haar leerlingen kinderen van haar pachters. In 1934 voelde zij de noodzaak om een vzw op te richten met 6 beheerders om de toekomst van de school te verzekeren: de vzw School Simonnet … slechts 10 maanden later overleed ze.
In 1945 trad de school toe tot het vrij niet confessioneel gesubsidieerd onderwijs.
De wedden van het onderwijzend personeel waren van toen af ten laste van het Ministerie van Nationale Opvoeding en een te kleine subsidie per kind werd als werkingskost bijbetaald. Deficieten werden eerst door de toenmalige voorzitter bijgepast maar nadien werd ook overgegaan tot het inzamelen van fondsen. Toch maakte de school Simonnet begin de jaren zeventig en eind de jaren tachtig tweemaal een rampperiode mee.

Mede door het toenmalige oudercomité en de bond van oudleerlingen en sympathisanten werd de school in 1977 van de ondergang gered en tot eind de jaren tachtig financierden deze twee verenigingen een groot deel van de werkingskosten van de school. Ondanks de vele inspanningen schoof de school in de jaren 1985 tot 1990 opnieuw naar een absoluut dieptepunt: er waren nog amper 78 leerlingen, 6 personeelsleden en een hoop gebouwen die om herstel of vernieuwing smachtten.
In 1991 werd een nieuwe beheerraad samengesteld waarvan de leden tekenden voor een persoonlijke jaarlijkse bijdrage, voor hun inzet om fondsen in te zamelen en voor een totale administratieve oppuntstelling. Zo slaagden zij erin om in 1991 voor ongeveer 125.000 euro aan mecenaatsgeld samen te brengen.
Er werd beslist om met hulp van sponsors een volledige nieuwbouw op te trekken, met uitzondering van het typerend voorgebouw dat zou worden gerenoveerd. Om de afbetalingen van de aangegane leningen (1995 tot 2014) en de tekorten aan werksubsidies in evenwicht te houden werd besloten een jaarlijks ‘fundraising-diner’ te organiseren.
Onder de niet-aflatende impuls van Armand Vermeulen was een nieuw schoolcomplex verrezen en dat is geen geringe verdienste. Echter, zonder de volledige medewerking van het onderwijzend personeel, de oudervereniging en de oud-leerlingenbond zou het niet gelukt zijn.

In 2008 realiseerde de Simonnetschool een belangrijke uitbreiding van de campus.
De aanpalende woning werd aangekocht en getransformeerd in een modern schoolcomplex met een nieuwe instapklas, een nieuwe kleuterklas,een bureel voor de zorgcoördinator, een zorglokaal en een mediaklas. Ook de speelplaatsen werden gevoelig vergroot.

Zo groeiden we van 78 leerlingen rond 1990 naar een kleine 190 leerlingen nu.  Deze aangroei noopt ons in 2014 tot een nieuwe uitbreiding: er komt een nieuwe klas bovenop de personeelskeuken en het sanitair blok van de lagere school. 

Recent Posts

Welkom!

We heten alle leerlingen en hun ouders van harte welkom voor het nieuwe schooljaar! Het wordt een jaar vol sport en beweging, vol cultuur, een jaar met boeiende lessen, gemotiveerde leerkrachten, leuke uitstappen, een jaar ook vol plezierige momenten met klasgenoten, misschien af en toe wat minder leuke ervaringen, maar zeker een jaar waarin we weer heel wat kennis en levenservaringen opdoen.
Wij zijn alvast heel gelukkig dat we opnieuw dagelijks met jullie kinderen aan de slag mogen gaan. Bedankt hiervoor !

  1. Wat vindt u op onze website, en wat vindt u er niet ? Comments Off on Wat vindt u op onze website, en wat vindt u er niet ?
  2. Waarom geen duolegaat aan de Private Stichting Mevrouw Simonnet? Comments Off on Waarom geen duolegaat aan de Private Stichting Mevrouw Simonnet?
  3. Bezoek ook onze facebookpagina Comments Off on Bezoek ook onze facebookpagina
  4. Inhuldiging gedenkplaat José Moerman Comments Off on Inhuldiging gedenkplaat José Moerman
  5. Lees hier het verslag van de doorlichting! Comments Off on Lees hier het verslag van de doorlichting!
  6. Kennismaken met techniek Comments Off on Kennismaken met techniek
  7. L6 daguitstap naar Gent Comments Off on L6 daguitstap naar Gent
  8. L4 foto’s van januari en februari Comments Off on L4 foto’s van januari en februari
  9. ruimteklassen 4e dag Comments Off on ruimteklassen 4e dag