Raad van Bestuur / Dagelijks Bestuur / Private Stichting

Bestuur & Dagelijks Bestuur

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de heer Guy Pieters, Erevoorzitter is de heer Armand Vermeulen. De algemene vergadering en de raad van bestuur komt in regel 2x per jaar samen om de werking van de school te superviseren en om de lange termijnvisie te bewaken. De raad van bestuur mandateerde een Dagelijks Bestuur om in samenwerking met de directie de dagelijkse werking van de school te verzekeren.

Indien nodig kan u de leden ervan contacteren:

 

Private Stichting Mevrouw Simonnet

In 2012 richtte de Simonnetschool de Private Stichting Mevrouw Simonnet op.
Deze stichting kan als begunstigde optreden bij schenkingen, legaten en levensverzekeringen. Op deze manier kunnen we fondsen verwerven om de werking van de school op langere termijn veilig te stellen.

Contactpersoon: de heer Jean Walraedt, walraedt.jean@skynet.be