ouderraad & schoolraad

de schoolraad

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee) vertegenwoordigers van drie geledingen:
de ouders, het schoolpersoneel en de lokale gemeenschap. De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raadgevende stem. Indien er een pedagogische raad en ouderraad bestaat, dan duiden zij de afgevaardigden aan voor de betrokken geleding in de schoolraad. De onderliggende raden bepalen wanneer deze aanduiding wordt hernieuwd. Indien er geen pedagogische en/of ouderraad bestaat dan worden de vertegenwoordigers rechtstreeks verkozen. De vertegenwoordigers van de ouders worden dan door en onder de ouders van de leerlingen verkozen.

meer info op ministerie van onderwijs – participatiedecreet

wie zit er in de schoolraad van de School Simonnet?

Pedagogische raad : Sylvie Deblaere – Pascal Ysebaert – Geneviève Ysebaert

 

Ouderraad:

liesbeth-lampens

Liesbeth Lampens (mama van Claeys Clément L3 + Alizée L2)

 

 

 

Aann-oosterlyncknn Oosterlynck (mama van Bladt Axelle L5 + Morgane L4)

 

 

 

 

annemie-callebautAnnemie Callebaut (mama van Franck Matthias L4)

 

 

 

benedicte-rosquinBenedicte Rosquin (mama van Boey Matisse L4 + Arnaud L2 + Jules K2)

 

 

 

christine-cornelisChristine Cornelis (mama van Vandevelde Julie L4)

 

 

 

david-van-grembergenDavid Van Grembergen (papa van Van Grembergen Jack L1 + Philippa K2)

 

 

 

ellen-meeusEllen Meeus (mama van Smetryns Anaïs L5 + Emilia L2)

 

 

eveline-de-smetEveline De Smet (mama van Cornelis Mattiz L6 + Reno L4 + Cézar L2 + Emilou K2)

 

 

 

fabienne-hanssensFabienne Hanssens (mama van Serck Charlotte L3 + Adrien L1 + Louis K2)

 

 

frederik-dewulfFrederik Dewulf (papa van Dewulf Julie K2)

 

 

 

hilde-vanlerbergheHilde Vanlerberghe (mama van Vanlerberghe Raphaël L4 + Declerck Lorelei L2)

 

 

michael-vandekerckhoveMichaël Vandekerckhove (papa van Vandekerckhove Ella Sofia K3 + Vikor Emiel K1)

 

 

 

nienke-van-der-burgtNienke Van der Burgt (mama van Batselaere Arthur K3 + Charlotte K1)

 

 

 

vickie-dekockerVickie Dekocker (mama van Leman Lars K3 + Bavo K1)

 

 


Lokale Gemeenschap: Albert Haelemeersch (voorzitter) – Wouter Van Daele


Ouderraad Simonnet vzw


Doelstelling 
De basisdoelstelling van de vzw Ouderraad Simonnet is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten.
De ouderraad
– wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen en het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen optimaliseren.
 – heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende kerntaken zal opnemen : ORS werkt, samen met de schoolraad, de schooldirectie en schoolbestuur aan het behoud van kwaliteitsvol onderricht en de bevordering van de levenskwaliteit binnen de school.
 -treedt op als spreekbuis tussen de ouders, de leerkrachten, de directie en het schoolbestuur; ORS informeert en communiceert met alle ouders over het lokale schoolgebeuren en eigen werking.
 -ondersteunt de school, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
 -organiseert ontmoetingsactiviteiten, zodat de ouders en grootouders elkaar en de school beter leren kennen.
 -tracht inspraak van de ouders in het schoolbeleid in goede banen te leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.
Samenstelling
 Er zijn geen formele werkgroepen. De taken worden verdeeld naargelang de kennis,  interesse en de beschikbare tijd van het moment.
Werking
ORS financiert en zorgt voor de logistieke realisatie van: de komst van Sinterklaas, de Paasklokken, sport-en recreatiemateriaal, digitale borden, enz…. Reeds gedane zware uitgaven waren het speeltoestel (met passende, valdempende ondergrond) en de ballenwerper, de bekabeling en installatie van het computernetwerk en nieuwe fietsen voor onze kleuters, handige plooitafels voor de refter, de aanleg van het kunstgras, noem maar op…Om al deze uitgaven te financieren organiseert ORS een aantal verkoopacties en doet ook beroep op de  jaarlijkse bijdragen onder de vorm van lidgelden van de ouders Agenda
Onze ouderraad vergadert een 5-tal keer per schooljaar, meestal op een dinsdag- of donderdagavond. De voorzitter zorgt voor een agenda met concrete topics. Bepaalde realisaties, initiatieven of acties worden geconcretiseerd en dit steeds in het belang van “onze”kinderen ! Onze secretaris zorgt voor een uitgebreid verslag.
Wenst u ons te contacteren ? Heel eenvoudig !
Wie ons wil steunen in al deze activiteiten, helpende handen of administratieve bollebozen, geef ons gewoon een seintje. Alle hulp is zeer welkom. Bij het begin van elk schooljaar vraagt de ouderraad aan alle ouders om lid te worden van onze vzw. Dit kan door het overmaken van een financiële bijdrage. Dit lidmaatschap is vrijblijvend. Wie daarnaast een actief, meewerkend lid wil worden, kan zijn kandidatuur stellen bij de voorzitter

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Wenst u iets besproken te zien op één van onze bijeenkomsten ?
Heeft u een suggestie voor een activiteit, een goed idee die de werking van onze school kan verbeteren ?

Laat het ons weten !! Spreek ons aan, geef  een briefje, gericht aan de ouderraad, mee aan uw kind of stuur gewoon een email sturen naar ors@simonnetschool.be